dienstdokters / huisartsenwaarneming rond de klok, in en om Amsterdam

Dienstdokters is een non-profit organisatie

die avond nacht en weekenddiensten invult

voor en door huisartsen

Buiten kantoortijden (9:00 - 17:30) wordt het nummer doorgeschakeld naar ATACOM oproepservice.